Autocontrole - G040 (module C)

U bent actief in de primaire dierlijke productie (rundvee, melk, varken, pluimvee, ...) en u zou graag voldoen aan de autocontrolevoorwaarden ?
Laat uw bedrijf certificeren.  Dan bent u in orde met de voorschriften op de autocontrole en kunt gedurende 3 jaar 75% korting op de FAVV-bijdragen krijgen, een mooie besparing !

De regelgeving betreffende autocontrole is beschikbaar op de website van FAVV

Het lastenboek, beheerd door Codiplan, is beschikbaar op de webside van Codiplan www.codiplan.be 

IKM - Integrale Kwaliteitszorg melk

Het IKM-lastenboek is het hysteem voor kwaliteitsborging ontwikkeld en bestuurd door de zuivelsektor (kopers en landbouworganisaties).  Het wordt door de zuivelverwerkende bedrijven (chocoladeproducenten, biscuitproducenten, ...) erkend en vormt de basis voor de toekenning van bepaalde logo's (bv. Belgische kaas).

Het lastenboek is beschikbaar op de website IKM

Nuttig advies van de certificateur….

Vergeet niet :

  • De jaarlijkse meting van de melkinstallatie (robot : om de 6 maanden)
  • De tweejaarlijkse meting van de koeltank
  • De tweejaarlijkse analyse van het reinigingwater en drinkwater voor de koeien indien het geen leidingwater is
  • Uw veearts te vragen : de viermaandelijkse evaluatierapporten in het kader van begeleiding, de handtekening van het behandelingsregister om de 2 maanden, elk jaar de DQV-certificaten af te geven, elk jaar het paratuberculoseattest in te vullen
  • De nodige registraties bij te houden : teeltfiche, behandelingsregister en de analyse voordat de melk opnieuw geleverd wordt na een behandeling

Nuttige documenten voor de toepassing van het IKM-lastenboek :

Zie website MCC-Vlaanderen

codiplan plus rund

De vzw Belbeef biedt een volledig certificatiesysteem voor Belgisch rundvlees aan dat op alle schakels van de Belgische rundvleesproductie “van riek tot vork” van toepassing is en alle gemeenschappelijke eisen van de diverse kopers vervult.

CodiplanPlus Bovins is het gedeelte van de Belbeef Standaard bestemd voor de mestveebedrijven.  Het lastenboek iks beschikbaar op de website BELBEEF. Op de website Codiplan, vindt u meer info's.

Andere

Het CdL voert ook audits volgens bedrijfsspecifieke lastenboeken uit :

  • Weidemelk
  • Het consumentenmerk - Wie is de baas ?

Lait de Foin STG

Le lait de foin est un lait produit par des vaches, chèvres ou brebis nourries à l'herbe, au foin, sans OGM ni produit fermenté.  Le cahier des charges est géré par l'ASBL Prolafow.
Le CdL est agréé par la Région Wallonne pour effectuer les audits en production primaire.

Vous trouverez les documents relatifs au cahier des charges, le contrat, le document de demande ainsi que le tarif dans la partie "nos documents".