Welcom CDL Tech

Vorstelling

CdL Tech heeft een team van technici die navolgende taken hebben:
  • Bezoeken ter verbetering van de resultaten die volgens de officiële en niet officiële criteria voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk zijn bereikt
  • Tests van de melkmachines volgens de geldende ISO-normen
  • Tests van de melktanks volgens de geldende ISO-normen
  • Melk audits
  • Keuring van melkinstallaties
  • Controle van melkmeters (awé)
  • Controle van de bemonstering, opleiding van de chauffeurs, toelating van de vrachtwagens voor het ophalen van rauwe melk volgens de geldende voorschriften
  • Geregelde controle van de vrachtwagenmeters volgens de voorschriften van de FOD Economie en de ISO-norm 17020 (BELAC-accreditatie 262 INSP)