Autocontrole - G040 (modules A - B)

U bent actief in de primaire plantaardige productie (bieten, granen, aardappelen, groenten, …) en u zou graag voldoen aan de autocontrolevoorwaarden ?
Laat uw bedrijf certificeren. Dan bent u in orde met de voorschriften op de autocontrole en kunt gedurende 3 jaar 75 % korting krijgen op uw FAVV-bijdragen, een mooie besparing!

De regelgeving betreffende autocontrole is beschikbaar op de website van het FAVV

Het lastenboek, beheerd door Vegaplan, is beschikbaar op de website www.vegaplan.be.

VEGAPLAN STANDAARD

De Vegaplan Standaard is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten veerzekert.

Indien de evaluatie positief is, levert het certificaat het bewijs dat uw bedrijf voldoet aan :

  • de regionale eisen voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van IPM (Integrated Pest Management)
  • een groot aantal maatregelen uit de randvoorwaarden, die recht geven op premies in het kader van het GLB
  • de kwaliteitscriteria opgelegd door de afnemers (veilingen, handel en verwerking)
  • de verwachtingen betreffende duurzame ontwikkeling

Indien al uw landbouwactiviteiten onder de Vegaplan Standaard vallen, vervult u bovendien de G040-eisen (modules A en B) en geniet u van de voordelen van deze certificatie.

Het lastenboek is beschikbaar op www.Vegaplan.be

Nuttig advies van de certificateur….

  • Vergeet niet uw checklijst jaarlijks in te vullen.  Dan kunt u zeker zijn, dat uw bedrijf aller tijd aan de eisen van de Vegaplan Standaard voldoet.  De auditeur zal de ingevulde checklijsten opvragen. De checklijst is op de website Vegaplan beschickbaar - checklijst

  • Controleer of laat jaarlijks de producten in uw phytolokaal controleren, om zeker te zijn, dat zij nog erkend zijn.  De lijst van de erkende phytoproducten vindt u op Phytoweb

IPM

IPM of geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen maakt deel uit van de maatregelen (bv. de fytolicentie) die op Europees niveau moeten worden uitgevoerd om een duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot stand te brengen. Ze bevordert een lage pesticideninzet door middel van preventie en een breder gebruik van niet chemische methodes.
Het gaat om een geregionaliseerde materie en er bestaat dus een specifieke checklijst voor Wallonië en één voor Vlaanderen.  Beide zijn op de website Vegaplan beschikbaar.