Voorstelling

Bij elk ophalen van melk op de boerderij wordt een monster genomen en naar het CdL gebracht.

Op basis van de resultaten van deze monsters betalen de kopers de geleverde melk aan de producent.

De soorten analyses alsmede de criteria voor de evaluatie van de goede en de slechte resultaten worden in diverse koninklijke en ministeriële besluiten bepaald door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Directie voor de kwaliteit van dier- en plantenproducten van het Waalse Gewest (WG).

Volgende officiële analyses worden uitgevoerd voor de betaling:

 • Kwantificering van het totale aantal bacteriën
 • Kwantificering van het aantal somatische cellen
 • Vriespunt van de melk (cryoscopie)
 • Opsporing van remmende stoffen (antibiotica)
 • Zichtbare melkproperheid (filtering)
 • Dosering van het vetgehalte en het totale stikstofgehalte


Deze analyses worden uitgevoerd met de BELAC-accreditatie (Nr. 262 – Test) in overeenstemming met de ISO-norm 17025 en met een door het FAVV en het WG erkend protocol.

   ISO 17025 n°262-TEST

verordening

Volgende teksten zijn voor de bepaling van de melkkwaliteit van toepassing : 

 • AFSCA - Arrêté royal 21/12/2006  relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels.
 • AFSCA - Arrêté ministériel du 29/10/2012 - Arrêté ministériel modifiant l'AM 01/02/2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache.
 • SPW - Arrêté du Gouvernement wallon du 29/01/09 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels modifié par l'AGW du 21/03/2013 et du 10/12/2015.
 • SPW - Arrêté ministériel du 25/10/2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés.
 • SPW - Arrêté ministériel du 24/06/2013 remplaçant l'annexe de l'arrêté ministériel du 25/10/2010.

De wetgeving en de circulaires op de melkproductie zijn beschikbaar op de webpagina van het FAVV en van de Openbare Dienst Wallonie.

De procedures toegepast door het CdL worden hieronder beschreven.

Onze documenten

 • Reglement
 • Procedure