Bemonstering controle

Voorstelling

De monsters voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk worden via een mechanische voorrichting op de melkwagen genomen. Deze bemonstering heeft plaats onder de verantwoordelijkheid van de vrachtwagenchauffeur: hij moet houder van een vergunning voor het ophalen van melk en het nemen van monsters zijn.

CdL Tech controleert het nemen van monsters door volgende taken te verrichten:
  • Begeleiding van de chauffeurs (opleiding, verlening van de vergunning)
  • Toelating van de melkwagens
  • Geregelde controle om de conformiteit van de bemonstering na te gaan
  • Geregelde controle van de meters in de melkwagens volgens de voorschriften van de FOD Economie en de ISO-norm 17020 (BELAC-accreditatie 262 INSP)

ISO 17020  N°262-INSP